Inschrijven

De inschrijving voor de live middageditie zal geopend worden direct na de zomervakantie.

Inschrijving staat open voor basisschoolleraren, rekencoördinatoren, rekendocenten, pabo-docenten, wiskundedocenten, Pabo-studenten, andere studenten aan leraerenopleidingen, en verder voor iedereen die het leuk vindt om aan het Bartjens Rekendictee mee te doen.

Voor de verschillende categorieén zullen prijzen ter beschikking worden gesteld.

Wilt u verzekerd zijn van een plaats op 11 – 11 – 22 dan kunt u alvast een e-mailtje sturen aan gecijferdheid@hu.nl